Jak proběhl workshop „Zdraví v harmonii“

S týmem bankéřů z ČSOB jsme prožili krásné dva dny v areálu školicího centra v Horních Libchavách na podzim loňského roku.

Již ráno v autě, když jsme na akci vyjížděli, tak jsme s mými kolegy znovu podrobně probírali program a technické zajištění našeho workshopu. Vždy je to alespoň trochu také o improvizaci, neboť se snažíme program přizpůsobit konkrétní skupině, kterou většinou předem osobně neznáme. Tomáš si potřebuje projít okolí budovy, aby mohl naplánovat přirozené cvičení na lavičkách, prolézačkách, kmenech či větvích stromů, kamenech, trávě, v kopci nebo na rovině. Cvičení je tedy pokaždé trochu jiné, ale vždy velmi zábavné nejen pro účastníky ale i pro nás, ostatní dva lektory. Honza zase potřebuje zajistit rozmístění meditačních polštářů, podložky a deky. Já se nejvíce starám o připojení dataprojektoru a pohodlná místa k sezení pro diskuse o zdravotních tématech či zajištění dostatečného prostoru pro energetická cvičení.

S účastníky jsme se potkali v 10:00 dopoledne a po vzájemném seznámení jsme se dohodli na časovém harmonogramu. Začínalo se cvičením venku, kde jsme si dali pro zahřátí dvě kolečka areálem v poklusu, kdy jsme vnímali co nejvíce svoje tělo a svoje pocity – žádné závodění. Potom jsme pokračovali jednoduchým, o to však více procítěným cvičením ve stoje i „na čtyřech“ v trávě. Když jsme se tak pěkně rozhýbali, mohl i jsme si vyzkoušet balanc na kmeni skáceného stromu, lavičkách a kamenech. Nejen svalstvo trupu a končetin, ale i svalstvo mimické jsme procvičili při aktivitách ve dvojici. Tím myslím, že jsme se od srdce zasmáli, ale přitom jsme bystřili svoji vnímavost ke svému tělu a pocitům z něj přicházejících. Dvě hodinky utekly jako voda a byl čas na oběd.

Po obědě měli účastníci svůj vlastní program, takže jsme se znovu sešli, tentokráte již v útulné seminární místnosti, v pozdním odpoledni. Otevřeli jsme téma psychosomatika a různé pohledy na lidské zdraví. Základní osnovu nám drželo pár obrázků a slajdů, které jsem promítala na plátno, nicméně tento blok probíhal spíše formou diskuse a zodpovídání konkrétních dotazů, sdílely se zkušenosti a názory, různé pohledy na věc. Zkusili jsme si krátkou relaxaci formou autogenního tréninku. A mohli bychom diskutovat mnohem déle, ale opět byly dvě hodinky pryč a čas pro zahloubání do sebe, čas pro meditaci.

Honza nás provedl na začátku vedenou meditací, kdy mluveným slovem vedl k prociťování jednotlivých částí těla, vnímání svého dechu. Zkusili jsme si také meditaci v chůzi a meditaci v tichu. Na závěr, před večeří, jsme sdíleli svoje prožitky a pocity z meditačních cvičení.

Nebudu lhát, že i večerní posezení nad skleničkou vína bylo velmi příjemné a měli jsme možnost hodně věcí, na které se v organizovaném programu workshopu nedostalo, probrat v naprosto neformálním duchu.

Ráno jsme začínali ještě před snídaní krátkou meditací v tichu a fyzickou rozcvičkou na základě přirozeného pohybu. To byla část dobrovolná, komu se nechtělo vstávat, měl možnost si ještě pospat. Po snídani jsme se vrátili k zdravotním tématům, psychosomatice, imunitě, hormonům, stravě a provázanosti fyziologických a psychických pochodů. Povídání jsem prokládala speciálními bioenergetickými cvičeními, která pomáhají k lepšímu zvládání emocí a redukci stresu. Takto jsme se propovídali až do oběda, kdy už byl čas se rozloučit.

Měli jsme upřímnou radost, že účastníci byli spokojení, že se jim líbilo provázání aktivit, odjížděli odpočatí a věříme, že jim harmonie vydržela dost dlouho i v pracovním nasazení. Tipy a cvičení, které jsme v průběhu workshopu poskytli, mohou účastníci využít svépomocí kdykoli a kdekoli se ocitnou. A pokud by bylo přeci jen třeba něco vyladit, jsme připraveni se případně setkat individuálně nebo na dalším pokračování prožitkového workshopu.

Pokud byste se svým pracovním týmem měli zájem o podobnou akci, můžeme ji doladit podle konkrétních potřeb a to jak z hlediska časové dotace, tak konkrétního obsahu a propojení. Za čím si ale stojíme je, že naše akce musí být pro účastníky „na pohodu“, musí je bavit, neženou je do vysokých výkonů, ale spíše zklidňují, vylaďují a zvyšují vnímavost k sobě sama i k ostatním kolegům.

Kontaktujte: MUDr. Ing. Tereza Hodycová

mail: tereza.hodycova@health-harmony.cz, tel: 604 520 865

Obsahovou nabídku workshopu si můžete stáhnout i v PDF ZDE.