O nás

 Jsme každý z trochu jiné „líhně“, což je velká výhoda při propojování různých pohledů na život a lidské zdraví.

Tomáš je původem strojař, kterého problémy s vlastním zdravím přivedly k intenzivnímu studiu technik přirozeného pohybu teoreticky i hlavně prakticky.  Nyní se kromě své hlavní práce – strojařině, kterou neopustil – věnuje vedení lekcí hravého pohybu v přírodě pro veřejnost, která umí rozproudit životní energii a radost v Praze, Plzni a Příbrami a individuálním lekcím cvičení.

Honza je svým vzděláním antropolog. Od roku 2013 se systematicky věnuje meditační praxi . Díky životním okolnostem a událostem se v roce 2015 vydal na cestu na Srí Lanku do meditačního centra Sumathipala Nahimi Senasun  Arana, kde se čtvrt roku intenzivně věnoval meditaci pod vedením ctihodného Pemasiriho. Po návratu začal pracovat v oboru adiktologie. Kromě své práce odborného pracovníka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se věnuje zejména analytické psychologie a zároveň vede otevřená meditační setkání v centru Lotus v Praze.

Já, Tereza, jsem po vystudování lékařské fakulty prošla několika povoláními od manažerky ve farmaceutické firmě, přes lektorskou činnost ve STOB (Stop obezitě) i vlastní podnikání v Pro Fit Institut, kde jsem vedla preventivně-zdravotnické semináře. Stále mě něco táhlo k hledání psychologických příčin zdravotních potíží, které jsem zakoušela na sobě i u svých klientů. Psychosomatický přístup si mě přitáhl před lety vlastně úplnou náhodou (kliknutím na jeden odkaz na webu)…. a už mě nikdy neopustil. Kromě své lektorské činnosti v oblasti psychosomatiky a zdravotní prevence se věnuji celostnímu zdravotnímu a psychoterapeutickému poradenství v centru Be Balanced na Praze 6.

MUDr. Ing. Tereza Hodycová

Lékařka a celostní terapeutka

Ráda se dívám na věci z různých úhlů pohledu, baví mne pátrat po hlubších souvislostech, nespokojím se se strohými poučkami „tak to je“. Fascinují mne možnosti vnitřního potenciálu člověka, síla myšlenky, rozhodnutí. Jsem přesvědčena, že přes zdravé tělo vede cesta ke zdravé duši a naopak, psychický stav se promítá nutně i do fyzického, jedná se o dvě strany téže mince. V životě dávám důraz na celkový kontext, co může být dobré pro jednoho, může být škodlivé pro jiného. Svoboda postoje a přístupu k životu každého člověka je pro mě stěžejní a posvátná.

Vzdělání, kurzy a výcviky:

 • 2.  LF UK
 • Fakulta Managementu VŠE
 • Trening kognitivně-behaviorální terapie obezity (STOB)
 • Trening v metodice motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)
 • Kurz neuro-lingvistického programování – NLP Practitioner, NLP Master Practitioner (K. Klimszová)
 • Semináře s tematikou psychosomatiky (IPVZ, MUDr. Radkin Honzák ad.)
 • Kurz Autogenní trening (Mgr. Iva Dušková)
 • Výcvik analytické psychoterapie (Česká společnost pro analytickou psychologii)

Praxe:

 • 2018 – do současnosti Centrum Be Balanced (Individuální zdravotní a psychoterapeutické poradenství, poradenství životního stylu, lektorka seminářů)
 • 2017 – do současnosti Health Harmony (Lektorka workshopů zaměřených na posílení fyzického i psychického zdraví, psychosomatický přístup ke zdravotním problémům)
 • 2017 –  2018 do Klaudiánova Nemocnice Mladá Boleslav (Lékařka)
 • 2015 – do současnosti Tereza Hodycová (Individuální zdravotní poradenství, koučink životního stylu a zdraví)
 • 2013 – 2017 Pro Fit Institut s.r.o. (Lektorka workshopů se zaměřením na stres a prevenci civilizačních onemocnění, autorka řady článků pro web a media)
 • 2009 – 2012 STOB (Lektorka skupin kognitivně-behaviorální terapie obezity, koordinátorka webu stobklub)
 • 2003 – 2009 Glaxo Smith Kline (Medical Marketing Manager)

Členkou odborných společností:

Česká společnost pro analytickou psychologii

Společnost psychosomatické medicíny ČSJEP

Tomáš Kulovaný

Životní a pohybový kouč

Když jsem vyrůstal na vesnici, lezli jsme s dětmi po stromech, hráli si u potoka a občas mezi námi proběhl i nějaký ten zápas. Vždy mě fascinoval pohyb a hmota, rád jsem tvořil rukama. Později jsem se stal jsem konstruktérem. Řídil jsem projekty v automotive, ale z mého vlastního těla se pohyb vytratil, nahradil jej stres a vyčerpání. Často jsem si říkal: „Měl bych začít cvičit“. Dlouho však zůstalo jen u slov. Až přišla událost, která mě vrátila úplně na začátek a já tak mohl znovu objevit to, co jsem v dětství získal. Technice se stále věnuji, ale také pracuji s tím nejdokonalejším „strojem“ – lidským tělem. Z pohybu se znovu těším jako malý kluk a stejnou radost se mi daří probouzet i v ostatních lidech.

Kurzy a studium:

 • Přirozený pohyb – (M. Kozma, Movenal)
 • Profesionální kouč dle standardů ICF (J.Kunčar, Koučink Centrum)
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace dle prof. Koláře – sportovní kurz (M.Truc; RehabPS)

Mgr. Jan Kozák

Průvodce meditační praxí, terapeut

Krok po kroku usiluji o kultivaci mysli prostřednictvím meditační techniky Vipassana. Toto meditační cvičení mi pomáhá rozvíjet schopnost sebereflexe, která mi umožňuje vnést světlo vědomí do míst, která běžně zůstávají mysli nepřístupná. Právě potřeba zvědomování duševních procesů a konfrontace s nimi mě zavedla na Srí Lanku, kde jsem se pod vedením ctihodného Pemasiriho několik měsíců věnoval intenzivní meditaci. Současně vedu otevřená meditační setkání v centru Lotus. Jsem přesvědčen o tom, že meditace skýtá přímou, důkladnou a účinnou metodu pro rozvoj mysli každého člověka s jeho radostmi, denními úkoly a těžkostmi.

Vzdělání, kurzy a výcviky:

 • FHS UK – Obecná antropologie/Etologie člověka
 • Započatý psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP)
 • 3 měsíční meditační ústraní v centru Sumathipala Arana na Srí Lance