Vysoký krevní tlak z pohledu psychosomatiky

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy. Mechanicky se hodnota krevního tlaku odvíjí od srdečního výdeje (objemu krve, které srdce přepumpuje) a odporu cév. Vysoký krevní tlak diagnostikujeme tehdy, pokud překročí hodnoty 140/ 90 mmHg. Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a její výskyt u dospělé populace ve vyspělých zemích je cca 30%. Příčiny vysokého krevního tlaku bývají kombinované, je obtížné zjistit, co konkrétně tuto nemoc způsobilo.

Mezi klasické rizikové faktory patří:

 • Mezi neměnné faktory řadíme:
  • věk (častější u starších lidí);
  • pohlaví (častější u žen v období kolem klimakteria a starších);
  • genetickou predispozici (děti hypertoniků mají vyšší pravděpodobnost);
  • poruchu rovnováhy lokální vazomotorické regulace.

 

 • Mezi faktory, které lze ovlivnit řadíme:
  • obezitu a s ní spojenou nebo izolovanou hyperinzulinémii;
  • nadměrný přívod kuchyňské soli
  • nedostatek Mg2+, K+ a Ca2+;
  • alkohol ve vyšších dávkách;
  • kouření;
  • znečistění zevního prostředí;
  • stres.

Hypertenze psychosomaticky

Hypertenze byla jednou z prvních nemocí, které byly označeny za psychosomatické, pojďme se tedy podrobněji zaměřit na další možné příčiny a principy.

Pokud se podíváme blíže na princip – krevní tlak vyjadřuje dynamiku člověka. Vzniká z měnícího se vzájemného působení tekoucí krve a vymezujících cévních stěn. Máme tu tekutou krev a proti ní odpor kladoucí cévní stěny. Jestliže krev odpovídá vlastnímu bytí, cévní stěny pak symbolizují naše hranice a zábrany, které se staví do cesty rozvoji.

K hypertenzi mají sklony pacienti, kteří jsou perfekcionističtí, jsou přátelští, loajální, velmi často až přehnaně přizpůsobiví.  Častým tématem bývá problém s autoritou – konflikt mezi poslušností a závislostí na autoritě s nespokojeností, zklamáním a agresivním napětím.

Člověk s vysokým tlakem se často pohybuje na hranici konfliktu, ale nemluví o něm – je neustále udržován „pod tlakem“, nedospěje k řešení. Krátkodobě je zvýšení krevního tlaku skvělým „udělátkem“ od přírody, jelikož zvyšuje dodávku energie tělu, aby bylo schopno uskutečnit nějakou změnu. Pokud k této změně nedochází, přebytek energie se nespotřebuje – konfliktu se vyhneme, rozvíjí se vysoký krevní tlak trvale.

Krevní tlak zvyšují situace, které signalizují ohrožení či ponížení. Pacient se již v dětském věku nenaučil na takové podněty adekvátně reagovat kvůli obavě z reakce okolí – emoce si nepřipouští. Často se stává, že když je pacient vytržen ze svého současného stresujícího prostředí (individuální relaxační pobyt), krevní tlak se vrací do normálu i bez medikamentózní léčby. Velmi dobře funguje, když se pacienti naučí pomocí „hry“ nacvičit adekvátní způsob chování v situacích, kdy na ně někdo chce agresivně uplatnit svoji autoritu, v situacích s nepřátelským chováním okolí. Pacienti po přechodném zvýšení napětí většinou pociťují, že si jich naopak jejich okolí více váží a začnou se cítit celkově jistější.  Výbornou metodou je také tzv. biofeedback, kdy pacienti pozorují svoje tělesné reakce (v našem případě krevní tlak) v souvislosti s promítanými situacemi či při přehrávání situací. Mají tak možnost prozkoumat okolnosti, které jim působí napětí a následně s nimi pracovat.

Pro vlastní pozorování si zkuste odpovědět na následující otázky:

 • V jakých situacích cítím vztek?
 • Co pro mě znamená cítit se pod tlakem?
 • Jak reaguji v zátěžových situacích (snažím se z konfliktu uniknout?)
 • Při jakých činnostech se mi daří „upouštět páru“ ?

Zkuste vymýšlet a nacvičovat jiné vzorce chování, hrajte si sami se sebou.

Ze srdce,

Tereza

 

P.S. Téma vysokého krevního tlaku řešíme na našich workshopech nebo u mě v soukromé poradně.